Cargonaut: ‘Happy people, better results’

Als motivatie van Cargonaut om te investeren in het werkgeluk van mensen noemt Nanne Onland, Executive director van Cargonaut in een heldere quote: ‘Happy people, better results’. Een nadrukkelijke koppeling dus, tussen resultaten voor de organisatie en je gelukkig voelen in je werk. Tussen Performance en Happiness, zouden wij zeggen.

Cargonaut is een spin in het web van informatievoorziening voor de luchtvracht op Schiphol en andere luchthavens. Het bedrijf verzorgt de informatievoorziening voor het luchtvracht-knooppunt en geeft alle marktpartijen en de overheid de controle die nodig is voor een snelle en foutloze afhandeling. Zo ontzorgen zij logistieke ketens die via luchthavens lopen. Cruciale business dus, die voortdurend in ontwikkeling is.

In die organisatie-ontwikkeling draait het om mensen. Om mensen met gezonde ambitie. En met een team dat divers van samenstelling is. ‘’Er was bij Cargonaut een tijdlang een soort van tweedeling in ‘oude garde’ en ‘nieuwe garde’. Dat stadium zijn we inmiddels voorbij. Er is afscheid genomen van een aantal mensen en er zijn nieuwe, jonge, mensen bijgekomen. Dat was best een lastig proces om te ontrafelen en te herbouwen. Maar we zijn inmiddels op het goede spoor.’’

We zijn altijd blijven investeren in mensen. Gericht op groei en niet op het handhaven van bestaande situaties.

Cargonaut herhaalt met een zekere regelmaat het onderzoek naar werkgeluk van haar medewerkers en koppelt daar een intensief veranderprogramma aan.

“We zijn altijd blijven investeren in mensen. Maar wel met een begrenzing. Gericht op groei en niet op het handhaven van bestaande situaties. Waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben, is aan een mensgericht bedrijf in de organisatie-opstelling van de Schiphol vrachtcommunity. Een boeiend netwerk van stakeholders die elkaar allemaal kennen en nodig hebben. Soms wel een beetje naar binnen gekeerd. Cargonaut is in dat netwerk de partner die zich met energie naar buiten wil richten en aanstekelijk is voor de andere stakeholders. Daar past een aanpak rond werkgeluk heel goed bij. En ik denk dat we daar beetje bij beetje steeds beter in zijn geworden.”

Wat betekent deze aanpak voor jouw leiderschap en dat van je team?

‘Er zijn veel nieuwe en jonge mensen toegetreden tot het team. Dat helpt om de rest mee te krijgen in een nieuw perspectief. Het pakken van verantwoordelijkheid en weten waar je bijdrage ligt, is wat ik heel belangrijk vindt. Accountability. Het impliceert ook loslaten door mij en het MT, van zaken waar de professional verantwoordelijkheid voor neemt.’’

Het veranderprogramma heeft Cargonaut gekoppeld aan de periodieke uitslagen van het werkgelukonderzoek. Daarmee kreeg het veranderprogramma een goede richting en de juiste prioriteit. Het werkgelukonderzoek functioneerde als een soort kompas. Zitten we op het goede spoor of moeten we met aangepaste interventies de koers iets wijzigen?

Ik zie letterlijk groei bij mensen. Stralende mensen. Iemand die van een verlegen meisje inmiddels zelfbewust en trots haar werk doet.

Is de impact merkbaar? Onland geeft aan dat het veranderprogramma met name gaat over het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van mensen. “Doordat we in de organisatie met jaarplannen en teamplannen werken die door de mensen zelf worden gemaakt, heeft iedereen een heldere taak. Deze aanpak heeft geleid tot waardering. En de verhuizing naar een mooie nieuwe locatie heeft ook positief uitgewerkt.”

“Wanneer ik merk dat mensen lekker in hun vel zitten? Als ze een bijdrage kunnen leveren en erkenning krijgen voor wie ze zijn en wat ze doen. Ik zie letterlijk groei bij mensen. Stralende mensen. Iemand die van een verlegen meisje inmiddels zelfbewust en trots haar werk doet. Onze IT director die vaststelt dat er met relatief weinig mensen zoveel in de lucht gehouden wordt. Dat is om diep trots op te zijn. En dat zijn we. Schiphol en KLM winnen regelmatig prijzen. Onze mensen weten dat Cargonaut in dat netwerk van luchtvracht een cruciale rol speelt. Het succes van onze partners is ook ons succes.”