Disclaimer
& copyright

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te delen, kunnen wij niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We weten dat we in onze inspiratie, in blogs en via social media, inhoudelijk nooit volledig kunnen zijn. Er is immers al zóveel geschreven. Maar we willen je deze informatie niet onthouden en hopen dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright PerformanceHappiness © 2019

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Performance Happiness. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om een product van Performance Happiness te reproduceren. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Performance Happiness, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.