Leidinggeven aan werkgeluk – waarom zou je?

Wat kun je als manager doen om het geluk van je medewerkers te vergroten? Dat Nederland in de top 10 staat van meest gelukkig landen ter wereld (World Happiness Report 2019) is natuurlijk mooi, alleen zegt dat niets over jou en je team. Het gaat dus vooral over de antwoorden die jij zelf op de vraag geeft. Pas dan gaat het werken.

Uit onderzoek van iOpener Institute blijkt dat gelukkige mensen op het werk productiever, energieker, minder ziek en in veel opzichten succesvoller zijn dan mensen die zich ongelukkig voelen in hun werk. Bovendien blijkt dat de factoren die bijdragen aan werkgeluk te beïnvloeden zijn. En dat het dus slim is voor bedrijven om geluk als hoofdzaak te zien, in plaats van als bijzaak.

Zou het lonen om als leidinggevende het accent te verleggen van omzet en marges naar de werkbeleving van de mensen die hiervoor moeten zorgen?

Gelukkige medewerkers zijn productiever, energieker en minder ziek

Uit onderzoek van de laatste tien jaar blijkt dat er goede zakelijke redenen zijn om werkgeluk als vertrekpunt te kiezen. We noemen er een paar uit de onderzoeken van iOpener Institute. Wat kun je gemiddeld genomen zeggen van de gelukkigste medewerker vergeleken met de minst gelukkige medewerker?

  • Hij/zij neemt gemiddeld 1 dag per jaar ziekteverlof, de minst gelukkige medewerker maar liefst 7 dagen per jaar.
  • Hij/zij is in een werkweek van 40 uur tweemaal zo lang gefocust op zijn feitelijke taak (32 uur tegenover 16 uur). Iemand die gefocust is op zijn taak is productiever dan iemand die zijn dagen loopt te vullen.
  • Hij/zij voelt zich ruim 5 keer zo vaak energiek tijdens het werk. En energie werkt aanstekelijk op anderen, zowel op klanten als collega’s.

Ook andere publicaties, zoals het meta-onderzoek van Cynthia Fisher uit 2010, leggen een positief verband tussen werkgeluk en klanttevredenheid, veerkracht, effectiviteit en loopbaansucces.

Werkgeluk hangt af van medewerkers, organisatie én leidinggevende

In het model van iOpener Institute zijn de voornaamste factoren die werkgeluk beïnvloeden terug te zien, op hoofdlijnen weergegeven. Je kunt onderscheid maken tussen factoren waar medewerkers zelf invloed op kunnen hebben, het ‘atoom’ dat centraal staat, en factoren waar ze afhankelijk zijn van de organisatie-omgeving: de factoren in de ring.

Performance Happiness at work-model Je potentieel benutten MTO medewerkers onderzoek tevredenheid werkgeluk werkplezier

Met andere woorden: of iemand zich al dan niet gelukkig voelt in zijn werk, hangt deels af van zijn eigen keuzes en deels van de randvoorwaarden. En dat geeft een prettige balans van persoonlijke verantwoordelijkheid van de medewerker aan de ene kant en de verantwoordelijkheid van leidinggevende en organisatie aan de andere kant.

Een verademing ten opzichte van het paradigma waaraan veel leidinggevenden gewend zijn: eens per twee jaar een uitgebreid onderzoek naar medewerkerstevredenheid. De rapportage kwam op het bureau van de leidinggevende. Met de impliciete of expliciete boodschap: doe hier iets mee, volgend jaar graag een hogere score!

Hoe gelukkig ben jij zelf als leidinggevende?

Werkgeluk als vertrekpunt vraagt van jou als leidinggevende een verantwoordelijkheid om voor de juiste randvoorwaarden te zorgen. En natuurlijk delen medewerkers zelf ook in die verantwoordelijkheid, waarbij ieder voor verschillende aspecten zorg draagt.

Als je beseft dat werkgeluk alles te maken heeft met energie en ontwikkeling, is het onmogelijk om als leidinggevende niet zelf in de spiegel te kijken en je af te vragen hoe het met jouw eigen werkgeluk is gesteld. Ben jij zelf gelukkig in je werk? En wat doe jij om dat zo te houden en te laten groeien? En als je je niet gelukkig voelt in je werk, waar liggen dan de mogelijkheden om dit te verbeteren?

Als leidinggevende zet je de toon, geef je het voorbeeld in spreken, denken en handelen.

Dit blog is eerder verschenen als inleiding van het boek Leidinggeven aan geluk – Hoe managers het werkgeluk van hun medewerkers kunnen vergroten.

Direct aan de slag met meer werkplezier in je organisatie? Bekijk hier meer.

Of schrijf je in voor onze inspiratienieuwsbrief als je vragen hebt over werkgeluk, het nut ervan, of de resultaten die het oplevert.