Portbase: Op zoek naar een alternatief MTO en leren feedback geven

Sinds 2012 werkt Portbase samen met Performance Happiness. Aanleiding was een alternatief voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Portbase is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam en heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Via één loket maakt Portbase de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk. Zij verbindt alle partijen in de logistieke keten en maat datadeling en informatie-uitwisseling gemakkelijker. Daarmee wordt het werken in de havens efficiënter, sneller en goedkoper.

HR-adviseur Sabine Lops: “We werken sinds 2012 samen met Performance Happiness. Destijds waren we op zoek naar een alternatief voor een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Met het werkgelukonderzoek dat we sindsdien een aantal keren hebben herhaald, geven we medewerkers inzicht in wat hen gelukkig maakt in hun werk. Daarnaast vinden we het als leiding belangrijk om zicht te krijgen in wat er op team- en organisatieniveau goed gaat en beter kan. Zodat we gerichte interventies kunnen aanbieden. En dat is prettig.

Met het werkgelukonderzoek geven we medewerkers inzicht in wat hen gelukkig maakt in hun werk. Daarnaast krijgen we inzicht in wat er op team- en organisatieniveau goed gaat en beter kan.

Een deel van de uitkomsten van het laatste onderzoek draaide om de waarneming dat afdelingen soms minder goed samenwerken dan gewenst: de balans slaat soms te veel door naar autonomy en te weinig naar alignment. Uiteraard is dat een vraagstuk voor het leiderschapsteam.

Maar het is ook een uitdaging voor medewerkers: wat doe jij als je dingen hoort en ziet die jouw efficiëntie negatief beïnvloeden? Verwacht je dat anderen het oplossen, of benoem je wat je ziet in gedrag, processen en dynamiek?

We hebben Performance Happiness gevraagd om, op basis van de uitslag van het werkgelukonderzoek, een feedback-interventie te ontwikkelen die we aan al onze medewerkers hebben aangeboden. Gevolg was dat er een gemeenschappelijke taal ontstond waarop persoonlijke verdieping mogelijk is.

Gevolg van de feedback-interventie was dat er een gemeenschappelijke taal ontstond waarop persoonlijke verdieping mogelijk is.

Momenteel zijn we bezig met het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting en de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze verplichte thema’s vanuit de ARBO-wetgeving brengen we graag in verband met het onderzoek naar werkgeluk. Op teamniveau zijn er workshops gedaan met verbeterplannen als resultaat. Het leidt tot beleidsplannen waarin dat wat mensen gelukkig maakt in hun werk wordt meegenomen.

We zien uit naar de resultaten van het werkgelukonderzoek van volgend jaar om vast te kunnen stellen welk effect deze integrale aanpak heeft op de werkbeleving van onze medewerkers.’’

Portbase_logo_klant Performance Happiness - alternatief MTO werkgelukonderzoek

Vaker tips en adviezen ontvangen over het belang van plezier in je werk? Schrijf je dan in op onze inspiratienieuwsbrief.