Tips voor effectief thuiswerken met resultaat én plezier

Heb je ook noodgedwongen een overstap gemaakt van een comfortabel kantoor naar een plek aan de keukentafel? Of ben je een professional die door annuleringen en uitstel extra tijd heeft? We worden allemaal geconfronteerd met een radicale verandering in ons leven en in onze werkomgeving. Dat doet wat met ons. Hoe kun je nu ook in deze tijden je potentieel benutten, voor jezelf, je team en je organisatie?

Met het ‘benutten van je potentieel’ bedoelen we dat je je energiek voelt, je kwaliteiten gebruikt, je vaardigheden inzet, iets nieuws leert én uitdagingen overwint. Deze elementen (zoals ook te vinden in ons boek Werkgeluk) komen juist in deze tijd goed van pas.

Performance Happiness is sinds de start in 2011 partner van iOpener Institute uit Oxford. Jarenlang onderzoek binnen organisaties in meer dan 200 landen levert inzichten in hoe medewerkers, teams en leiders een werkomgeving kunnen creëren waarin ze plezier ervaren in hun werk. Zodat ze kunnen floreren, zichzelf ontwikkelen en hun potentieel kunnen benutten.

Maar hoe werk je met plezier én resultaat, terwijl je noodgedwongen op afstand zit van je collega’s, in de toestand van je thuissituatie?

In dit artikel vertalen we de statistische analyse van het jarenlange onderzoek naar de dynamiek van thuiswerken. Met een aantal hopelijk bruikbare tips als gevolg. Want in tijden van crisis is het extra relevant om te weten waar je potentieel zit en hoe je dat het best kunt benutten.

Werk aan een doel

 • Focus op die dingen waarvan je denkt dat ze een positieve impact hebben op de wereld
 • Maak actief keuzes en concentreer je zoveel mogelijk op werk dat de moeite waard is
 • Zoek bewust naar signalen dat je iets zinvols doet en noteer ze wanneer je ze vindt
 • Zoek een vaardigheid of onderwerp waarover je meer wilt weten en dat in de toekomst waardevol voor je zal zijn; reserveer elke dag tijd om je hierop te concentreren

Zorg voor verbinding met de cultuur van je organisatie

 • Zorg dat je de visie van je organisatie goed voor ogen hebt
 • Vraag je af wat jou, gegeven de omstandigheden, trots op jouw organisatie maakt
 • Denk na over de manier waarop jouw acties, nieuwe cultuur creëren, niet alleen in je thuiskantoor, maar ook in het gezins- of sociale leven
 • De huidige situatie roept veel vragen op; gebruik dit moment voor het ontwikkelen van een duidelijke visie op de cultuur waarin jij wilt leven en werken, zodat je er invloed op kunt hebben.

Blijf de goede dingen doen

 • Vind een manier om dingen anders te doen in deze snel veranderende situatie
 • Geniet van de voldoening die het geeft om je gewenste resultaten te behalen
 • Hou bij wat je doet op een dag en vergelijk dat met de normale gang van zaken
 • Bedenk hoeveel tijd je bespaart door het wegvallen is van woon-werkverkeer, klantbezoek, files, vertragingen. Geniet daarvan
 • Hou bewust bij hoe je in deze nieuwe omstandigheden toch zaken voor elkaar krijgt

Blijf werken aan relaties

 • Geef steun aan je collega’s, familie en vrienden en vraag om steun wanneer je die nodig hebt
 • Neem regelmatig contact op met anderen en deel woorden om hun dag aangenamer te maken
 • Vraag mensen hoe het met ze gaat en luister echt naar hun antwoord. Volg deze gesprekken op
 • Voer regelmatig gesprekken met je team en neem contact op met anderen in je buurt
 • Werk aan het behoud van een positieve sfeer bij jezelf, je collega’s en je familie
 • Toon respect voor de verschillende manieren waarop mensen met de situatie omgaan

Luister en laat je stem horen

 • Maak ruimte voor mensen om zich gehoord te voelen, denk eraan dat iedereen deze situatie anders zal beleven en andere problemen ervaart
 • Creëer nieuwe professionele kanalen voor je zakelijke communicatie en houd contact met vrienden en familie. Sommige mensen voelen zich eenzaam en geïsoleerd
 • Gebruik wat van de extra tijd die je mogelijk hebt om te reflecteren en zaken te bespreken die belangrijk voor je zijn. Misschien herformuleer je zelfs de rode draad van je carrière
 • Maak werk van gesprekken die je tot nog toe hebt uitgesteld

Bouw aan commitment

 • Organiseer virtuele vergaderingen die zowel mensen bij elkaar brengen als relevant zijn voor je werk
 • Realiseer je dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag
 • Zet je in voor het opbouwen en onderhouden van relaties met collega’s – inchecken, videogesprekken voeren, e-mails beantwoorden, app-groepen. Hetzelfde geldt voor familie en vrienden
 • Zoek de krenten uit de pap en vermeng ze met de dingen die als een verplichting voelen; creëer zo een ​​balans die jou gemotiveerd houdt
 • Maak tijd vrij om dingen te doen waar je van houdt; b.v. tuinieren, lezen, koken, virtuele museumbezoeken, een online dansles of online fitness
 • Zorg voor commitment aan jezelf, en zoek misschien een coach om je te begeleiden, en kijk of deze onzekere tijden jouw ontwikkeling een positieve impuls kunnen geven.

Met dank aan de input van Oriana Tickell, director of Coachings programs and Science of Happiness at work iOpener Institute.

Wil je vaker tips en adviezen ontvangen over het nut van werkplezier, ook in tijden van thuiswerken? Schrijf je dan in op onze inspiratienieuwsbrief.