Vergroot het werkplezier

Steeds meer medewerkers verwachten dat werk niet alleen een salaris oplevert, maar ook gewoon leuk is. En als het te lang niet leuk is, zoeken ze wat anders. We zien veel organisaties energie steken in werkgeluk en soms zelfs een Chief Happiness Officer aanstellen. En het is te begrijpen, want je wilt graag dat mensen met plezier bij jouw organisatie werken.

Maar je beseft ook dat werkplezier en productiviteit hand in hand gaan. Tegelijkertijd wil je niet zomaar wat doen en graag met een doordachte aanpak aan het werk gaan. En je zou graag zien dat iedereen vanuit zijn eigen rol en taak hierin verantwoordelijkheid neemt.

Cultuurverandering in organisaties
Wij zien werken aan werkplezier nooit los van het zoeken naar het potentieel van mensen, en daarbij passende resultaten die ze aan de organisatie leveren. Geen happiness zonder performance. Geen werkplezier zonder een zinnige bijdrage te leveren.

We geven medewerkers inzicht in de factoren die werkgeluk bepalen en helpen hen veranderen waar ze dat zelf kunnen. Ook laten we zien wat de rol van leiders en leidinggevenden is bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. En als dat lukt, is cultuurverandering een bijkomend – en vaak zeer gewenst – resultaat.

Hoe doen we dat? Hieronder vind je een korte omschrijving van onze diensten.

Teamcoaching

Plezier in werk is niet alleen afhankelijk van wat je zelf doet, maar ook van de kwaliteit van de dynamiek binnen een team. Die dynamiek maken we graag inzichtelijk. Dat kan met een veelheid aan tools, maar we gebruiken hiervoor graag het Happiness at Work assessment (een vragenlijst met alle factoren die raken aan werkgeluk) of Life Languages (inzichtelijk maken van communicatievoorkeuren). Er zit dan namelijk altijd een persoonlijke en een gemeenschappelijke dimensie aan het traject (4-6) sessies dat we met een team inzetten. Uiteraard is er de mogelijkheid om hierin nadrukkelijk op te trekken met de leidinggevende, bijvoorbeeld door parallel 1-op-1-coaching te organiseren.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling begint met gedegen inzicht. Meten is weten. Daarom vult elke medewerker allereerst een online vragenlijst in en ontvangt een uitgebreid persoonlijk rapport. Dit is op zich al een trigger om zelf te kijken wat beter kan, maar dat kun je versterken door individuele coaching, gesprekken met collega’s en leidinggevenden. We maken teamrapportages die goed werken als vertrekpunt voor teamontwikkeling. We maken organisatierapportages inclusief adviezen voor leiderschapsteams. Voor alles geldt: we leveren de formats en tools, faciliteren teamsessies, bieden coaching en ondersteunen bij de interne communicatie.

Executive coaching

Als eindverantwoordelijke of leidinggevende ben je op zoek naar verfrissende invalshoeken die zowel jouzelf als de organisatie die je leidt vooruithelpen. Dat kan wat ons betreft starten bij een open en algemeen vraagstuk, maar ook toegespitst zijn op werkplezier. Je verkent hoe jij de cruciale randvoorwaarden voor werkgeluk van jezelf en anderen vormgeeft, en samen met een coach werk je stapsgewijs aan verbeteringen. Meestal werken we met 4 tot 6 afspraken per traject. Een professioneel Life Languages-profiel is hiervoor een uitstekend vertrekpunt.

Wetenschappelijk onderzoek legt een betrouwbare basis

Wim Oolbekkink en Henk-Peter Dijkema,
eigenaren Performance Happiness

1-op-1-coaching medewerkers

Soms ontdekken mensen dat gesprekken met collega’s en/of leidinggevenden hen onvoldoende verder helpen. We hebben hiervoor goed opgeleide coaches die in 6 tot 8 gesprekken met hen op zoek gaan naar concrete verbeteringen. Soms willen klanten graag dat we alle medewerkers persoonlijke aandacht geven op basis van onderzoek naar werkgeluk en/of communicatiestijlen. In dat geval maken we afspraken om dat zo efficiënt en effectief mogelijk te doen.

Workshops, lezingen, werkgeluk-show

Ben je op zoek naar een interactieve en aanstekelijke manier om geluk, werkplezier en/of communicatie aandacht te geven? Regelmatig worden we gevraagd om een inspirerende inbreng te leveren voor (management)teams, klantbijeenkomsten of ledenvergaderingen. We genieten ervan om dan een maatwerkoplossing te verzinnen die het best past bij je wens. Wat we terug horen is dat mensen aan de ene kant veel gelachen hebben en plezier hebben gehad, en dat het aan de andere kant ook veel zinvolle gesprekken opleverde.

Samenwerken

Wil jij betere resultaten voor je organisatie door meer werkplezier en goede prestaties? Neem vrijblijvend contact met ons op.

We houden van persoonlijke gesprekken, aarzel dus niet om Wim of Henk-Peter te bellen voor meer informatie. Of vul het contactformulier in op de contactpagina.

Reviews