Waarom Performance Happiness graag met Life Languages werkt

We krijgen regelmatig de vraag: jullie zijn toch met werkgeluk en plezier in je werk bezig, waarom is Life Languages dan zo prominent in jullie aanbod? Daar zijn 3, of eigenlijk 5, goede redenen voor! Deels door de reacties en het enthousiasme van onze klanten, deels vanuit overtuiging van het concept, en tenslotte door de impact van Life Languages op ons persoonlijk.

Reden 1: Life Languages past conceptueel goed bij de wetenschap van werkgeluk

Als je de factoren die samenhangen met werkgeluk bekijkt, valt op dat er een aantal het belangrijkst zijn:

  • Je potentieel benutten
  • Een bijdrage leveren
  • Erkenning: positieve feedback ontvangen

De laatste factor lijkt eenvoudig, maar blijkt dat voor de meeste leidinggevenden niet te zijn. Collega’s zijn sterk verschillend in focus, beleving en persoonlijkheid. Waarin ze overeenkomen is de basale behoefte om gezien te worden om wie ze zijn. Het juiste compliment geven is een kunst; het helpt als je weet hoe je daarin rekening kunt houden met de verschillen tussen mensen.

Life Languages helpt daar enorm mee, omdat een Life Languages-profiel inzicht geeft. Niet zozeer in persoonlijkheid, maar wel in de voorkeur voor communicatiestijl. Als je die eenmaal begrijpt kun je ook gericht positieve feedback geven, gebaseerd op de behoefte van mensen. Want dat is wat Life Languages laat zien: welke behoefte hebben mensen als je met hen communiceert?

Zo begon onze belangstelling voor Life Languages als een mooie manier voor leiders om erkenning op maat te kunnen geven. Mensen die meer actiegericht communiceren (Mover, Doer) hebben behoeften die daar bij horen, relatiegerichte voorkeur (Influencer, Responder) vraagt om relatiegerichte communicatie, terwijl de ‘denktalen’ (Shaper, Producer, Contemplator) weer andere eisen stellen.

Hieronder zie je een overzicht van de Life Languages communicatievoorkeuren met daarnaast de behoefte die bij de betreffende ‘taal’ hoort.  (Klik op de tabel om de afbeelding te vergroten)Dan de andere twee factoren die samenhangen met je goed voelen in je werk: je potentieel benutten en een bijdrage leveren.

Je kunt je voorstellen dat – als je de filtervragen en passies hierboven bekijkt – het soort bijdrage dat mensen het liefst leveren nogal varieert. En per taal verschillen de kenmerken, de kwaliteiten, het potentieel dat mensen hebben, ook sterk.

Kortom: als je als leidinggevende weet waar de voorkeuren van je mensen liggen, kun je ze helpen hun potentieel te benutten, een goede bijdrage te leveren en ook nog erkenning en positieve manier feedback geven op een manier die bij hen past.

Tot hier de conceptuele redenen om met Life Languages te werken.

Reden 2a: Onze klanten vragen er om: individueel

Vanaf het eerste moment dat we Life Languages hebben ingezet, kregen we enthousiaste reacties van individuele medewerkers:

  • ‘Dit is de eerste keer dat ik een profiel krijg dat mij echt goed beschrijft en waarin ik me herken en bevestigd voel’
  • ‘Ik heb twee exemplaren geprint, eentje voor mijn leidinggevende en eentje voor mijn partner. Als ze me willen begrijpen moeten ze dit lezen’
  • ‘Kan mijn partner ook zo’n vragenlijst invullen?’

Dit heeft er mijns inziens mee te maken dat het profiel tot stand komt door te kijken op welke talen je hoog, gemiddeld of laag scoort. Vervolgens is je profiel op deze volgorde gebaseerd, niet op een kwadrant met tegengestelde eigenschappen maar als bij een instrument waarvan registers in verschillende mate openstaan. In een plaatje ziet dat er zo uit:

Life Languages - de verschillende communicatiestijlen en talen van life languages in een grafiek - Performance Happiness

Op persoonlijk vlak geeft het medewerkers veel inzicht in zichzelf: in de dynamiek die soms intern ontstaat omdat je misschien wel duidelijk wilt zijn maar ook de relatie wilt koesteren, in persoonlijke voorkeuren en verwachtingen, in kwaliteiten, in aspecten van werk waar je wel of juist helemaal niet warm voor loopt.

Het plezierige is: Life Languages zijn in zekere mate leerbaar, je kunt ze ontwikkelen net als gewone talen. Uiteraard een mooie start voor persoonlijke ontwikkeling en (executive) coaching.

Reden 2b: Onze klanten vragen er om: teams en leidinggevenden

Als een persoonlijke rapportage helpt om jezelf te snappen, komt al snel de vraag: hoe zit dat bij anderen, en hoe kan ik beter inspelen op de verschillen die er zijn? Op deze manier zijn we steeds vaker met teams en teamrapportages gaan werken. De verschillen worden op een constructieve en oordeelvrije manier helder, teamleden snappen hoe ze rekening kunnen houden met elkaars voorkeuren en wie ze waar het beste voor kunnen vragen.

Leidinggevenden krijgen handvatten om op een juiste manier te sturen, coachen, inspireren en ingrijpen. Een prachtig middel voor teamcoaching en begeleiding van leidinggevenden dus.

Reden 2c: Onze klanten vragen er om: hele organisaties

Inmiddels hebben de ervaringen bij klanten ertoe geleid dat enkelen van hen zeggen: we zetten Life Languages in bij het vormen van teams, (begeleiding van) persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en organisatieontwikkeling. Want… dit werkt gewoon. Het instrument bewijst zichzelf, zet mensen in beweging. Het helpt om de verschillen tussen mensen op een positieve manier woorden te geven. En daarmee ook op breed organisatieniveau.

Reden 3: Life Languages helpt ons in ons persoonlijke en zakelijke leven

Ik was al bijna 25 jaar getrouwd toen ik met Life Languages in contact kwam. Er waren in die tijd al heel wat gesprekken gevoerd tussen ons tweeën. Toch verraste het me hoeveel nieuwe taal en inzichten onze Life Languages profielen mij opleverden. Dat had te maken met herkenbaarheid en de aandacht voor de behoeften die elke taal met zich mee brengt. Het hielp ook prima in de relatie met onze kinderen.

Daardoor is Life Languages als het ware een soort vanzelfsprekende manier geworden om naar mezelf en de mensen in mijn leven te kijken. De taal die erbij hoort helpt om te begrijpen wat er goed en minder goed gaat. Nadenken over de verschillende talen en er in je gedrag rekening mee houden is een soort tweede natuur geworden.

En dat is me niet in deze mate overkomen met alle andere methodes die ik in de loop der jaren geleerd heb…

Wil je weten hoe jij scoort op de verschillende talen? Of denk je dat Life Languages ook handig is voor de ontwikkeling van jouw team of organisatie? Neem dan contact met ons op.

Vaker tips en adviezen ontvangen over het belang van plezier in je werk? Schrijf je in op onze inspiratienieuwsbrief.