Werkgeluk in de praktijk

Je wilt aan de slag met meer werkplezier in je organisatie. Maar wat zal het je concreet opleveren? Op deze pagina lees je de resultaten van andere organisaties. Leidinggevenden, managers en directieleden vertellen waarom ze voor een aanpak kozen met werkplezier als vertrekpunt.

Welke uitdaging of welk probleem wilden ze oppakken? Hoe sloot de aanpak van Performance Happiness aan bij die vraag? Wat heeft de investering bijgedragen aan werkplezier, én aan resultaten? Welke impact zien ze op persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid en leiderschap? En op de ontwikkeling van teams en de organisatie als geheel?

Hieronder lees je een aantal ervaringsverhalen. We vullen regelmatig aan met nieuwe voorbeelden. Wil je meer lezen over onze observaties en ervaringen in de praktijk, lees dan ook onze blogs.

Performance Happiness - case Cargonaut - werkgeluk in de praktijk - resultaten werkplezier
Resultaten van werkplezier

Cargonaut: ‘Happy people, better results’

Als motivatie van Cargonaut om te investeren in het werkgeluk van mensen noemt Nanne Onland, Executive director van Cargonaut in een heldere quote: ‘Happy people, …

Lees meer
Resultaten van werkplezier

Werkgeluk bij woningcorporatie GroenWest

Om een indruk te krijgen van de manier waarop organisatie-ontwikkeling met aandacht voor werkgeluk vorm krijgt, schetsen we het verloop van een traject bij woningcorporatie …

Lees meer

"Ik doe bewuster mijn werk, met meer resultaat."

Werkgeluk is meer dan een leuke vrijdagmiddag-borrel

Wim Oolbekkink, mede-eigenaar Performance Happiness