Werkgeluk in
de praktijk

Je wilt aan de slag met meer werkplezier in je organisatie. Maar wat zal het je concreet opleveren? Op deze pagina lees je de resultaten van andere organisaties. Leidinggevenden, managers en directieleden vertellen waarom ze voor een aanpak kozen met werkplezier als vertrekpunt.

Welke uitdaging of welk probleem wilden ze oppakken? Hoe sloot de aanpak van Performance Happiness aan bij die vraag? Wat heeft de investering bijgedragen aan werkplezier, én aan resultaten? Welke impact zien ze op persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid en leiderschap? En op de ontwikkeling van teams en de organisatie als geheel?

Hieronder lees je een aantal ervaringsverhalen. We vullen regelmatig aan met nieuwe voorbeelden. Wil je meer lezen over onze observaties en ervaringen in de praktijk, lees dan ook onze blogs.

bron:PW

9 factoren voor een optimale hybride werkomgeving

Hoe organiseer je hybride werken zo dat een organisatie én haar medewerkers er beter van worden? Er zijn negen factoren waarop je dat kunt beïnvloeden, aldus kantoorinrichter Wuestman en adviesbureau Performance Happiness. “Het geheim zit hem erin dat je de omgeving optimaal weet af te stemmen op de behoeften van de medewerkers.”

“Voordat COVID-19 uitbrak, was hybride werken al in ontwikkeling”, vertelt de directeur van Wuestman, Stephan van der Spruit. “Dit is plaats- en tijdonafhankelijk werken waarbij medewerkers gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Maar met corona was iedereen verplicht zoveel mogelijk thuis te werken. Hybride werken raakte in een stroomversnelling.”

Niet alleen thuiswerkplekken dienen in orde te zijn en op kantoor moeten niet alleen ontmoetingsplekken voldoende audiovisuele communicatiemiddelen hebben. Van der Spruit: “Het geheim zit hem erin dat je de omgeving optimaal weet af te stemmen op de behoeften van de medewerkers.”

Negen factoren

Wat zijn de behoeften van medewerkers? Wuestman zocht contact met Performance Happiness, een adviesbureau in werkplezier en -geluk. Samen ontwikkelden ze de Happy Office Scan, een online tool waarbij organisaties inzicht krijgen in de specifieke behoeften van hun medewerkers.

De scan vormt een indicatie waarmee een organisatie de hybride werkomgeving optimaler kan inrichten, zodat medewerkers zich prettiger, comfortabeler en energieker voelen. Met als gevolg dat medewerkers kwalitatiever werk leveren, zich gemotiveerder en fitter voelen en minder verzuimen. Ook voelen medewerkers zich meer verbonden met de organisatie.

“Je kunt de behoeften van medewerkers opdelen in negen factoren”, gaat Van der Spruit verder. “De laatste factor is coronapreventie en deze is tijdelijk. De middelste zeven zijn omgevingsgericht (zie kader, red.).”

“Maar de eerste factor – de sociale en communicatieve behoefte – is allesbepalend”, vertelt Henk-Peter Dijkema van Performance Happiness. “Welk type mens er in je organisatie werkt, geeft richting hoe hun fysieke omgeving moet zijn om meer werkgeluk te ervaren.”

Verschillende werkplekken

De factor ‘bezettingsgraad’ zegt iets over het aantal werkplekken dat een kantoor moet hebben om aan te sluiten bij onder meer de voorkeursstijl van medewerkers. Van der Spruit: “Stel: je hebt honderd medewerkers, tachtig daarvan werken 36 uur per week, tien 24 uur per week en tien 8 uur per week. Aan de hand van het type mens, de werkdagen, waar zij willen werken en wat voor activiteiten zij moeten doen, geef je hen werkplekken.”

Nu medewerkers meer thuiswerken, zijn er minder werkplekken op kantoor nodig. Maar de werkplekken die er zijn, moeten passen bij de werkzaamheden die de medewerkers op kantoor doen”, vervolgt Van der Spruit. “Zo zijn er taken waarbij medewerkers veel communiceren of die een hoge concentratie vereisen. Medewerkers hebben behoefte aan een diversiteit in werkplekken voor geconcentreerd werken, individueel werken, telefoneren of videobellen, samenwerken, overleggen en ontmoeten.” 

Intuïtief uitnodigen

Tegelijkertijd moeten de verschillende kantoorruimtes intuïtief uitnodigen tot het doel waarvoor het dient, vindt hij. “Een vergaderruimte moet met één druk op de knop een vergadering kunnen starten. Een werkcafé moet goed eten hebben en fijne ontmoetingswerkplekken bieden. En een concentratieruimte heeft rustige kleuren nodig. Waarom? Zodat medewerkers geen energie kwijtraken aan onnodige zaken, maar hun potentieel volledig kunnen benutten.”

Dijkema: “Het allerbelangrijkste is dat een organisatie in de gaten krijgt waarmee zij rekening kan houden en dát zo goed mogelijk doet. Die inspanning werkt uiteindelijk positief op de medewerker.”

 

De negen factoren

 

  • Sociaal-communicatief

De mate waarin medewerkers werkgeluk ervaren binnen een hybride werkomgeving hangt onder meer af van de sociaal-communicatieve behoeften die een medewerker heeft. 

 

  • AV & ICT

Technologische hulpmiddelen zoals laptops, videoconference systemen, een goede Wifi-verbinding en verschillende apps als bijvoorbeeld Microsoft Teams en Zoom maken hybride werken mogelijk.

 

  • Activiteit gerelateerd werken

Activiteit gerelateerd werken houdt in dat de medewerker de vrijheid heeft een werkplek te kiezen die past bij de werkzaamheden.

 

  • Office design

Een organisatie is een groep mensen die samenwerkt om iets te bereiken. Medewerkers willen hier in essentie bij betrokken zijn. Ook de kantooromgeving moet congruent zijn met deze missie.

 

  • Bezettingsgraad

De bezettingsgraad geeft inzicht in de hoeveelheid en het type werkplekken die een organisatie nodig heeft.

 

  • Ontmoeting

Het kantoor wordt steeds meer een ruimte om collega’s, leveranciers en andere relaties te ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk één op één gesprek zijn, maar ook een meeting in teamverband die deels op kantoor en deels vanuit huis bijgewoond wordt. Het kantoor moet die mogelijkheden bieden.

  • Flexibiliteit

De apparatuur en de werkplek dient door verschillende mensen op een fijne manier gebruikt te worden. Het meubilair moet dus flexibel inzetbaar zijn.

  • Thuiswerkplekken

Of medewerkers naar kantoor (willen) komen, hangt onder andere af van de werkplek die zij thuis hebben. Medewerkers waarvan de thuiswerkplek niet in orde is, komen vanzelfsprekend meer naar kantoor. Om als organisatie rekening te houden met de verwachte bezetting op kantoor, is het van belang om na te gaan in hoeverre medewerkers beschikken over een geschikte thuiswerkplek.

  • Coronapreventie

Coronapreventie gaat over hoe veilig medewerkers zich voelen in de eigen kantooromgeving.

> Waar staat jouw organisatie in het hybride werken? Doe de Happy Office Scan.

 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Wuestman.

 

 

 

 
Life Languages coaching training voor leiders - Performance Happiness
Resultaten van werkplezier

Hoe Northwave investeert in excellente communicatie

Life Languages within Northwave This Case Study gives more insight in why and how we use Life Languages what this can bring and how the …

Lees meer
Performance Happiness - werkgeluk in de praktijk - Portbase case - effect van werkgeluk onderzoek - alternatief medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO
Resultaten van werkplezier

Portbase: Op zoek naar een alternatief MTO en leren feedback geven

Sinds 2012 werkt Portbase samen met Performance Happiness. Aanleiding was een alternatief voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Portbase is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam …

Lees meer
Performance Happiness - opleiding werkgeluk werkplezier teams organisaties - samenwerking ICM -
Leidinggeven aan geluk

ICM en Performance Happiness: werkgeluk door ontmoeting

Performance Happiness werkt samen met opleider ICM aan een aanpak voor klanten van ICM die werkgeluk, betrokkenheid en potentieel benutten in de kern van hun …

Lees meer
Performance Happiness - case Cargonaut - werkgeluk in de praktijk - resultaten werkplezier
Resultaten van werkplezier

Cargonaut: ‘Happy people, better results’

Als motivatie van Cargonaut om te investeren in het werkgeluk van mensen noemt Nanne Onland, Executive director van Cargonaut in een heldere quote: ‘Happy people, …

Lees meer
Resultaten van werkplezier

Werkgeluk bij woningcorporatie GroenWest

Om een indruk te krijgen van de manier waarop organisatie-ontwikkeling met aandacht voor werkgeluk vorm krijgt, schetsen we het verloop van een traject bij woningcorporatie …

Lees meer

"Ik doe bewuster mijn werk, met meer resultaat."

Werkgeluk is meer dan een leuke vrijdagmiddag-borrel

Wim Oolbekkink, mede-eigenaar Performance Happiness