Werkgeluk, werkplezier of zingeving? Een toelichting op de definitie van werkgeluk

Toen wij in 2015 ons eerste boek uitgaven, werd het woord ‘werkgeluk’ nog niet veel gebruikt. En zelfs met het nodige wantrouwen bekeken. Geluk is toch iets dat je toevalt? Dat je werkgeluk met een onderbouwde aanpak kon versterken was nieuw. Inmiddels is de term behoorlijk ingeburgerd. Als je op internet zoekt op ‘werkgeluk’ dan kom je het woord veel tegen.

‘Stop met streven naar geluk’ – dit soort artikelen hebben we de afgelopen jaren veelvuldig doorgestuurd gekregen van familie, vrienden en collega’s. Zelfs Koning Willem-Alexander zei in zijn Kersttoespraak 2019: ‘Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.’

Staren we ons zo langzamerhand niet blind op de noodzaak om ons gelukkig te voelen? Aangezien we – volgens de literatuur waarop we ons baseren – immers weten hoe we ons geluk kunnen beïnvloeden, voelen we onszelf ook verantwoordelijk voor ons eigen geluk. Maar het is de vraag of we daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

Wat ons betreft richten we ons beter niet op ons eigen geluk, maar op zingeving: de betekenis die we hebben voor een ander. Werkgeluk heeft met werkplezier te maken, én met een diepere laag van zingeving, van je motivatie op langere termijn, wat maakt dat je je werk überhaupt de moeite waard vindt.

Vanuit dat vertrekpunt – de betekenis die we hebben voor een ander – werken wij met de term ‘werkgeluk’. Want dat het waardevol is dat mensen zich gelukkig voelen in hun werk, dat wijzen vele onderzoeken zeker uit. En ook onze eigen ervaringen in de praktijk. Ook als jij je verantwoordelijk voelt voor mensen waar je direct of indirect leiding aan geeft, mag je je dat realiseren.

Gemiddeld genomen zijn we 80.000 uur van ons leven met werk bezig. En wel volgens de afspraak: de werknemer levert tijd, kracht en inspiratie, de werkgever betaalt daarvoor. Er is op zich niks mis met die uitruil, maar er is vaak wel meer mogelijk.

Werkgeluk heeft met werkplezier te maken, én met een diepere laag van zingeving.

Al die uren kunnen namelijk een bron van plezier zijn, omdat we daarmee bijvoorbeeld bijdragen aan een hoger doel (bijv. groene energie, zorg voor ouderen, gezond voedsel). Of omdat we ons door te werken persoonlijk ontwikkelen.

We hebben twee boeken geschreven en meerdere tools ontwikkeld over ‘werkgeluk’, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van het iOpener Institute uit Oxford, getiteld ‘The Science of Happiness at Work‘. Wij baseren ons op de inzichten uit meer klassiek en recenter onderzoek, plus onze eigen ervaringen als medewerker en leidinggevenden, en op basis van de trajecten die we vanuit Performance Happiness met klanten hebben gedaan.

En we zien het effect op de productiviteit van mensen door medewerkers en leiders te helpen hun werk op een plezierige manier te doen. Mensen die bij ons zijn geweest voor een coachingstraject, workshop of training, ervaren meer geluk in hun werk, zijn minder vaak ziek en – last but not least: halen betere resultaten.

Werkgeluk: zie de ander niet als put waaruit jij middelen naar boven haalt, maar als een bron die kan stromen.

Onze boeken en blogs over werkgeluk – en we noemen het ook heel regelmatig werkplezier – zijn geen kookboeken met recepten. Ze zijn wel een overzicht van ingrediënten: gedrag en gereedschappen die je helpen om ervoor te zorgen dat ook jouw werkomgeving er een is waarin mensen zich gelukkig voelen.

Het belangrijkste daarin is: zie een ander niet als put waaruit jij middelen naar boven haalt, maar als een bron die kan stromen.

In dat werk wensen we je veel geluk!

Wim Oolbekkink en Henk-Peter Dijkema, eigenaren Performance Happiness